2nd Avenue, Kenilworth Kimberley2de Laan, Kenilworth Kimberley

Welcome!

We create an inclusive environment where our learners have a sense of belonging.

Jannie Brink School provides education for learners with:

  • Severe to Profound Intellectual Impairments
  • Autism
  • Down syndrome
  • Foetal alcohol syndrome
  • Other syndromes
more about us

Welkom

Ons streef na die daarstel van ‘n inklusiewe omgewing waar ons leerders ‘n gevoel van gebondenheid ervaar.

Jannie Brink Skool verskaf onderwys vir leerders met:

  • Intellektuele Gestremdhede
  • Outisme
  • Downsindroom
  • Fetale Alkoholsindroom
  • Ander sindrome
meer oor ons

Jannie Brink School/School

I Am | Ek Is | Ke Nna

Everyone can
make a difference

Contact Us / Kontak Ons

ADDRESS/Adres2nd Avenue/2de Laan, Kenilworth, Kimberley

Tel053 841 0139

Fax/Faks053 841 03 52

EMAILinfo@janniebrink.co.za

Jannie Brink School/Skool © 2022. All rights reserved.