Management / Bestuur & Admin

The management and administrative staff are:

 • Principal: Mr Thinus van Sittert
 • Deputy Principal, Autism Department, Senior Department
  Mrs Ann Isaks
 • Deputy Principal, Middle Department, Foundation Department
  Mrs Maria Makwene,
 • Departmental head, Autism Department:
  Mrs Anje Coetzee
 • Departmental Head, Foundation Department:
  Mrs Inge Obaray
 • Departmental Head, Middle Department:
  Mrs Adelene Ruiters
 • Departmental Head, Senior Department
  Mrs Landi Windt
 • Nursing: Nurse Anna Buffel
  All medical aspects, medicine, doctor’s appointments.
 • Finances: Mrs Estelle Swart
 • Administration: Mrs Gerda Terblanche

Die bestuur en administratiewe personeel van die skool behels die volgende:

 • Skoolhoof: Mnr. Thinus van Sittert
 • Adjunkhoof: Mev. Ann Isaks
  Outisme Departement en Seniorgroep
 • Adjunkhoof: Mev. Maria Makwene,
  Kleinkind-afdeling, Middelkind-afdeling
 • Departementshoof: Mev. Anje Coetzee,Outisme Departement
 • Departementshoof: Mev. Inge Obaray, Kleinkind-afdeling
 • Departementshoof: Mev. Adelene Ruiters, Middelkind-afdeling
 • Departementshoof: Mev. Landi Windt, Senior-afdeling
 • Verpleging: Suster Anna Buffel, mediese versorging, medikasie en doktersafsprake
 • Finansies: Mev. Estelle Swart
 • Administratief: Mev. Gerda Terblanche

Hostel Supervisors

 • Hostel 1: Boys 14-18 years
  Mrs Maria Makwene
 • Hostel 5: Boys 7-13 years
  Mrs Adelene Ruiters
 • Hostel 3: Girls 7-13 years
  Mrs Joey Jahnig
 • Hostel 4: Girls 14-18 years
  Mrs Janine Abrahams

Koshuistoesigkragte

 • Koshuis 1: Seuns 14-18 jaar
  Mev. Maria Makwene,
  Koshuis 5: Seuns 7-13
  Mev. Adelene Ruiters,
 • Koshuis 3: Dogters 7-13
  Mev. Joey Jahnig
 • Koshuis 4: Dogters 14-18 jaar
  Mev. Janine Abrahams

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.