2nd Avenue, Kenilworth Kimberley2de Laan, Kenilworth Kimberley

Hostels / Koshuise

One of the most important aspects in the development of our learners is personal development. We admit few learners to a hostel to ensure an environment where our learners have a sense of belonging. The love, care and dedication of our hostel mothers is one of our strengths.

We have four hostels for our learners.  A maximum of 12 learners per hostel are recommended:

  • Hostel 1: Boys between the ages of 14 and 18.
  • Hostel 2 Boys, between the ages of 7 and 14.
  • Hostel 3: Girls, between the ages of 7 and 14.
  • Hostel 4: Girls, between the ages of 14 to 18.

Persoonlike versorging word as een van die belangrikste aspekte beskou in die ontwikkeling van die leerder. Ons getal leerders per koshuis is dus klein om ‘n huislike atmosfeer te skep. Ons huismoeders kan as “Engele uit die Hemel” gesien word, omdat hul werklik toegewyde en omgee-personeellede is.  Hulle is bereid om die eksta myl te stap om so na ons leerders se welstand om te sien.

Daar is vier koshuise wat elk sowat 12 leerders kan huisves.

  • Koshuis 1: Seuns, ouderdom tussen 14 en 18.
  • Koshuis 2: Seuns, ouderdom tussen 7 en 14.
  • Koshuis 3: Dogters, ouderdom tussen 7 en 14.
  • Koshuis 4: Dogters, ouderdom tussen 14 en 18.

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.