2nd Avenue, Kenilworth Kimberley2de Laan, Kenilworth Kimberley

Sport & Culture / Sport & Kultuur

Sports

Our school offers a variety of sport codes:

 • Swimming
 • Athletics
 • Soccer
 • Netball
 • Table tennis
 • Cricket
 • Special Olympics

It is important for our learners to participate in physical development. Each learner must participate in at least one sport code.

We participate from time to time at the South African Sports for Intellectual Impaired, on National level.

Sport

Die skool bied heelwat sportsoorte aan wat insluit:

 • Swem
 • Atletiek
 • Sokker
 • Netbal
 • Tafeltennis
 • Krieket
 • Special Olympics

Dit is belangrik vir ons leerders om ook fisies betrokke te wees en elke leerder in die skool moet aan ‘n sportsoort deelneem.

Die skool neem ook deel aan sportbyeenkomste op Nasionale vlak wat deur die Suid-Afrikaanse Sportorganisasie vir Intellektueelgestremdes aangebied word.

Culture

Our school offers many activities for our learners. This includes:

 • Singing classes
 • Choir
 • Dance
 • Visual Arts
 • Cultural activities

During 2019 our dance group performed exceptionally well at a provincial event and received a beautiful trophy.

Kultuur

Verskeie kultuuraktiwiteite word ook by ons skool aangebied. Dit sluit onder andere in:

 • Sang vir ons kinders
 • Koor
 • Dans
 • Visuele kuns
 • Kulturele aktiwiteite

Ons dansgroep het in 2019 vir ons ‘n pragtige trofee verower by ‘n provinsiale kompetisie.

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.